Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1243 cdb6
Reposted fromsoftboi softboi
Ile to już razy powtarzałem wam przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie co należy powiedzieć żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden mięsień, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone. Zostaje dostrzeżona, jesteście w potrzasku.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viacalvados calvados
3675 5a70 500
Reposted frompiehus piehus viacalvados calvados
8266 1fb2
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine
2327 8be3 500
8286 6ea0
3028 4953
Reposted fromwoodpile woodpile viajustmine justmine
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viajustmine justmine
3972 5b72 500
Revenge
Reposted frommoebius moebius viahormeza hormeza
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viahavingdreams havingdreams
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
Reposted fromtwice twice viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
8861 ec88 500
6183 771f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl